Motorkjøretøy er en trend både blant gutter og jenter, ungdom og voksne. Mekking på egen bil eller motorsykkel er en fin og lærerik hobby. Man lærer å fikse småproblemer selv, og blir kjent med kjøretøyet.I Nord-Norge er snøskuteren det opplagte vinterkjøretøyet for ungdommer. I resten av landet er det mange som kjører skuter og ATV. Når de blir gamle nok, velger mange å kjøpe motorsykkel. Enkelte har også lyst til å komme seg opp i luften, og lærer seg å fly småfly eller helikopter.På vannet er det motordrevne fritidsbåter som dominerer, men mange foretrekker stillheten og roen om bord i en seilbåt. Selv om kjøretøyaktiviteter ofte stater som en hobby, er det mange som går over til å konkurrere. Motocross, ATV-kjøring og snøskuterkonkurranser slår alltid an blant ungdommen. Da får de utløp for fartsbehovet uten at de trenger å råkjøre på veiene. De mest dedikerte blir til og med profesjonelle utøvere når de blir voksne.