I Norge er det mange levende Aero-klubber, de fleste norske byer av en viss størrelse har en klubb tilknyttet en flystripe godkjent for for eksempel seilfly. Er du interessert i modellfly eller seilfly, gjør et google-søk med bynavnet og aero-klubb, og du vil mest sannsynlig få treff. Mange klubber tilbyr også flyskoler.